Машини и материали за монтаж на печатни платки

 

Машини "спойка вълна" 

 

IEMME (Италия)

Iemme е фирма, специализирана в производството на машини спойка вълна и пещи reflow. Производството им започва през 1973г. и вече са доставили няколко хиляди машини в целия свят. 

 

ARIES
Aries BenchTop Wave Soldering Machine
Solder bath capacity - 150 kg 
Main Wave - single. mono-directional, dry wave 
SMD (instead of the main) Wave -
- with patented dry "O-Wave"®
Max PCB dimension - 300 x 400 mm
Conveyor speed - From 0 to 200 cm/min 
Number of preheating zones - 1IR panel 
Preheater length - 500 mm
Fluxer Unit - Foam 
 
Venus
Venus Wave Soldering Machine
Solder bath capacity - 270 kg  
Main Wave - Bi-directional Wave  
SMD Wave - Jet Flow
Max PCB dimension - 400 x 400 mm
Conveyor speed - From 0 to 200 cm/min 
Number of preheating zones - 1 IR panel
Preheater length - 700 mm
Fluxer Unit  - Spray automatically adjustable 
 
ARGO
Argo Wave Soldering Machine
Solder bath capacity - 370 kg
Main Wave - Bi-directional Wave
SMD Wave - Jet Flow
Max PCB dimension - 400x400mm, 
		   option 400x700mm 
Conveyor speed - From 0 to 300 cm/min 
Number of preheating zones - 2 IR panels
Preheater length - 1100 mm
Fluxer Unit  - Spray automatically adjustable, 
	    or foam (option) 
TALOS
Talos Wave Soldering Machine
Solder bath capacity - 475 kg
Main Wave - Bi-directional Wave  
SMD Wave - Jet Flow
Max PCB dimension - 400 x 400 mm
Conveyor speed - From 0 to 300 cm/min 
Number of preheating zones - 
1 Convection and 2 IR panels 
Preheater length - 1600 mm
Fluxer Unit  - Spray and Foam 
PHOENIX
Phenix Wave Soldering Machine
Solder bath capacity - 450 kg
Main Wave - Bi-directional Wave  
SMD Wave - Jet Flow
Max PCB dimension - 400 x 400 mm
Conveyor speed - From 0 to 300 cm/min 
Number of preheating zones - 2 Convections and 2 IR panels 
Preheater length - 2100 mm
Fluxer Unit  - Spray and Foam